צור קשרהנהלה

08-6733101

ת.ד 275 באר שבע 8410201

חיים יחיל 3 באר שבע

שעות פתיחה : 8:00-17:00

סניף מרכז

03-7450111
03-7600693

ת.ד 39919 תל אביב מיקוד 69978

בניין דה בוטון אוניברסיטת תל אביב

שעות פתיחה : 9:00 - 18:00

סניף ספיר

08-6899964
08-6891852
ד.נ.חוף אשקלון שדרות
מכללת ספיר
שעות פתיחה : 08:00-17:00

סניף אילת

08-6377227
08-6377410

הנשר 31 מרכז מור אילת 88000

מרכז מור אילת

שעות פתיחה: 8:00 - 16:00

סניף כח אדם דרום

08-6481155
08-6237496

חיים יחיל 3 באר שבע 8410201

חיים יחיל 3 באר שבע קומה 2

שעות פתיחה: 8:00-17:00

סניף אבטחה

08-6733104
073-3800222

חיים יחיל 3 באר שבע

חיים יחיל 3 באר שבע

שעות פתיחה: 8:00- 17:00