מי אנחנו ?

קבוצת פידליס - Fidelis Group

 נוצרה ממיזוג העוצמות והחוזקות של שתי החברות : חברת ש.ע.ל וחברת ג'וב טוב .

חברת ש.ע.ל מיסודה של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון, נוסדה בשנת 1986 ופועלת מזה 28 שנים, בתחום האבטחה השמה וכוח אדם באזור הדרום.

חברת ג'וב טוב מיסודה של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב נוסדה בשנת 1985 ופועלת מזה 29 שנים בתחום כוח האדם וההשמה באזור במרכז.

מיזוג זה מביא לפריסה ארצית רחבה יותר.

למה לבחור בקבוצת פידליס?

* התאמת פתרונות מהירים ואיכותיים לצרכי הלקוח.

* מתן שקט ובטחון תמידי ללקוח.

* עמידה בלוחות זמנים ובתקציב.

* בדיקת איכות רציפה לרמת השירות.

* מתן מענה מנוסה ומקצועי ומטה זמין לכל שאלה.

  תחומי ההתמחות :  

  מתן שירותי כח אדם והשמה.

  מתן שירותי שמירה ואבטחה.

  מתן שירותי השמה .

  ניהול פרויקטים.
 

לחברה תקן לאחריות חברתית ותנאי העסקה נאותים SA 8000. 

התקן הינו תקן בין-לאומי המבוסס על עקרונות אחריות חברתית כפי שאיגד אותם ארגון העבודה העולמי (ILO) ברוח מגילת זכויות האדם.
מהות התקן הינה שיפור תנאי העבודה וזכויות העובדים בעולם.

להלן עיקרי התקן:

  • איסור העסקת ילדים
  • מניעה של עבודות כפייה.
  • הבטחת תנאי הבטיחות והבריאות בסביבת העבודה.
  • כיבוד חופש ההתאגדות.
  • מניעת אפליה במקום העבודה.
  • נקיטת אמצעים משמעתיים כלפי עובדים.
  • עמידה בחוקי שעות עבודה ומנוחה.
  • תשלום ותגמול עובדים.
  • התאמת מערכות הניהול ומדיניות הארגון לדרישות
  •  SA800